ODLUKA O NAPLATI ČEKOVIMA GRADJANA

1. Za iznos kupljene robe u vrednosti do 5.000,00 dinara čekovi se realizuju sa odloženim plaćanjem od 30 dana.

2. Za iznos kupljene robe u vrednosti od 5.000,00 do 10.000,00 dinara čekovi se realizuju sa odloženim plaćanjem od 60 dana.

3. Za iznos kupljene robe u vrednosti od 10.000,00 do 15.000,00 dinara čekovi se realizuju sa odloženim plaćanjem od 90 dana.

4. Za iznos kupljene robe u vrednosti od preko 15.000,00 dinara čekovi se realizuju sa odloženim plaćanjem od 120 dana.

close
logo

Pronađeno je 0 proizvoda

float(0.17153716087341)